Vi är nu SBSC-certifierad anläggarfirma för inbrottslarm i larmklass 2. Certifieringen är ett kvitto på omfattande kunskap och kvalitet och innebär att vi frivilligt ställer högre krav på vår verksamhet. Allt för att du som kund ska känna dig trygg med ditt val av säkerhetsleverantör.

Certifieringen är en följd av ett stort arbete med interna rutiner och styrdokument som vi är säkra på kommer att göra oss ännu starkare och tryggare gentemot våra kunder.

Behöver du hjälp med ditt inbrottslarm? Nu har du ytterligare en anledning att välja Total Säkerhet!

”Som kund hos en certifierad anläggarfirma inbrottslarm kan du vara säker på att företaget har den kvalitet som krävs av organisation, personal och verksamhet. Kvalitetssäkringen sker bland annat genom att anläggarfirman har ett dokumenterat kvalitetsledningssystem och kompetent personal, använder rätt material samt säkerställer att service- och garantiåtaganden kan upprätthållas på inbrottslarmanläggningen”

-SBSC

Läs mer om certifiering här!