Vi har idag mottagit tilldelningsbeslut gällande installation av brandlarm i Farsta Ridhus åt Fastighetskontoret Stockholm Stad.

Vi ser fram emot utmaningen att installera brandlarm i en mycket krävande miljö där verksamheten ska fortgå obehindrat.

Projektet ger oss samtidigt nya erfarenheter där bl.a. samplande rökdetekteringssystem ska installeras.

Projektstart är v. 27.