Vi har idag glädjen att meddela att vi upphandlats som ramavtalspartner till Stockholm Stad Fastighetskontoret gällande brandlarmsinstallationer.

Avtalet sträcker sig över två år med ensidig option om förlängning ytterligare två år.

Vi ser detta avtal som ett kvitto på våra framsteg inom brandlarmsinstallation och hoppas att det kan leda till flera spännande uppdrag inom kort!